LOKALHISTORIE:

Arbeider med et opplegg rundt Gjøvik og Totens industrihistorie. Skal se om det finnes sammenheng mellom historie og nåtid med hensyn til den flotte utviklingen vi har på det området i Gjøvik-regionen.
Opprettet egen Facebokgruppe: Gjøvik og Totens Bedriftshistorie